Høringsbrevet angående lovforslagets ændring, som forventes vedtaget med 99% sikkerhed, og skal være gældende fra 01. Juli 2018
Det er så godt for de mange mennesker, som hvis forslaget vedtages, ikke længere behøver at bekymre sig om at de bliver betragtet som kriminelle, for at anvende cbd-/ cannabis olie.

cannabis-/cbd olie skal legaliseres i Danmark.

TAK FORDI POLITIKERNE VALGTE AT LYTTE TIL BORGERNE!
Det er en god dag for Danmark! Som de fleste af jer nok allerede har hørt, så har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nemlig for kort tid siden udsendt et meget vigtigt høringsbrev om, at bekendtgørelsen om euforiserende stoffer nu skal ændres markant: Bekendtgørelsen skal ikke længere omfatter cannabisprodukter med THC-niveauer under 0,2% – og allerede fra 1. juli 2018.
Det vil betyde, at du der køber medicinsk cannabis ikke længere behøver at være i tvivl, om du er kriminel – og du vil ikke nages af uro hver gang, du bestiller din CBD olie over nettet. Denne markante holdningsændring hos politikerne vil yderligere få den betydning, at medicinsk cannabis med CBD og under 0,2 % THC vil blive helt og holdent lovligt – og således også muligt at købe i Danmark.

Vi har kæmpet for det her i meget lang tid, og det ser ud til, at der endelig er kommet hul igennem til politikerne: De lytter endelig til deres sunde fornuft – frem for Lægemiddelstyrelsen, der stadig finder måder at problematisere medicinsk cannabis på. Men nu hvor andre lande omkring os er begyndt at ændre lovgivningen, så vil lille Danmark naturligvis ikke stå alene tilbage – og nægte de mange syge danskere lindring for deres lidelser.

Tak til sundhedsminister Ellen Trane Nørby – også en stor tak til Liselott Blixt (DF) for sit utrættelige store og loyale arbejde som sundhedsordfører – hun har haft en stor indflydelse på af-dæmoniseringen af medicinsk cannabis.

Det er godt  at politikerne er begyndt at tænke i løsninger – og sund fornuft – frem for at holde fast i gamle dogmer, som både er uetiske og ganske inhumane i et samfund som Danmark, der er kendt for altid at tage hånd om de svageste.