Legalisering cannabis, borgerforslag til folketinget

ID: FT-00289
Jeg ønsker en fuld legalisering af cannabis i Danmark, for alle personer over 18 år. Denne legalisering skal komme både de rekreative brugere såvel som de mange syge og smerteplagede danskere til gode, for hvem konventionelle lægemidler ikke virker.

I dag er det ulovligt at besidde, dyrke, sælge og indtage cannabis i Danmark. Jeg mener, at fordelene ved en legalisering er større end ulemperne ved det nuværende forbud, hvor kriminelle grupper sidder på markedet og politiet bruger uforholdsmæssige recourser på at jagte de kriminelle, uden at dette har haft nogen synderlig effekt.

Derfor bør vi etablere salgssteder i hele Danmark, hvor uddannet personale skal sælge danskproduceret cannabis til alle (der er fyldt 18 år).

Strategien de sidste 30 år med nultolerance for cannabis har dokumenteret og beviseligt slået fejl. Provenuet fra salgsstederne skal bruges til sociale indsatser og oplysningskampagner om cannabis.

Forslag stillet af blandt andre:

Manu Sareen
Frederiksberg
Kontaktoplysninger:
E-mail: manu@manu.dk
Tlf.nr.: 52401680

Kilde:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00289